Jonas Snellinckx

Vind mijn cv hier , en mij op

{
"projecten": [
  {
   "naam": "Auryo",
   "beschrijving": "Soundcloud desktop applicatie",
   "url": "https://github.com/Superjo149/auryo",
   "start-datum": "November 2016",
   "eind-datum": null,
   "voor": "mezelf",
   "personen": 1,
   "gebruikte_competenties": [
    "Electron",
    "ReactJS",
    "webpack",
    "git"
   ]
  },
  {
   "naam": "Revcan",
   "beschrijving": "Platform om CANbus data van een auto uit te lezen en te tonen in een dashboard.
Dit dashboard was vergezeld door een android app.", "url": null, "start-datum": "Februari 2017", "eind-datum": "Maart 2017", "voor": "school", "personen": 6, "gebruikte_competenties": [ "Java Spring", "ReactJS", "heroku", "git" ] }, { "naam": "Burgerbegroting", "beschrijving": "Platform om voorstellen voor begroting per gemeente in te dienen.
Dit platform werd vergezeld door een android app.", "url": null, "start-datum": "Februari 2017", "eind-datum": "Maart 2017", "voor": "school", "personen": 6, "gebruikte_competenties": [ ".NET MVC", "AngularJS(1)", "git" ] } ], "technische competenties": [ { "naam": "Database gerelateerd", "items": [ "Oracle SQL", "MySQL", "MongoDB", "PL/SQL" ] }, { "naam": "Web", "items": [ { "naam": "front-end", "items": [ "HTML", "CSS", "Scss", "Less", "javascript", "JQuery", "ReactJS", "Electron", "AngularJS(1)" ] }, { "naam": "back-end", "items": [ "PHP", "Laravel", "Java Spring", ".NET MVC" ] } ] }, { "naam": "Algemeen", "items": [ "C#", "Java", "Android", ".NET", "Xamarin" ] }, { "naam": "Tools", "items": [ "Git", "npm", "webpack" ] } ] }